Pug

Julia

Julia

Angel of My Life Julia

 Fêmea
 27/05/2017
Ficha Completa
Manu

Manu

Angel Of My Life Kall

 Fêmea
 27/05/2017
Ficha Completa
Pituca

Pituca

Angel of My Life Pituca

 Fêmea
 28/05/2017
Ficha Completa
Poliana

Poliana

Angel of My Life Poliana

 Fêmea
 09/05/2017
Ficha Completa

Da Casa

 Fêmea
 08/06/2021
Ficha Completa
Helen

Helen

Helen Toco's By Mops

 Fêmea
 16/10/2015
Ficha Completa
Talles

Talles

Perola's Talles

 Macho
 19/06/2014
Ficha Completa
Lichia

Lichia

Principado de Dirdam da Lichia

 Fêmea
 09/12/2018
Ficha Completa
Taylor

Taylor

Taylor do Val de Palmas

 Macho
 31/12/2018
Ficha Completa
Tequila

Tequila

Tequila A.F.S.

 Fêmea
 14/06/2018
Ficha Completa